نویسنده = محمد سعیدی مهر
تعداد مقالات: 2
1. صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی


2. مسئله وجود مجموع و فیلسوفان مسلمان (با تکیه بر آرای ابن‌سینا و ملاصدرا)

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 43-62

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر