نویسنده = سیدعلی کلانتری
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشی در بابِ پارادوکس تحلیل

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/mph.2018.100760.1000

سیدعلی کلانتری؛ زهرا نعمتی


2. بررسی استدلال «درون‌گرایی انگیزشی» راجع به معنا

دوره 8، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/mph.2016.20513

سید علی کلانتری


3. بازنگری شعار برنارد ویلیامز که «باور ناظر به هدفِ صدق است»

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-92

سید علی کلانتری