نویسنده = سید محمدعلی حجتی
تعداد مقالات: 4
1. نظریۀ «زیست‌معنایی» میلیکان؛ مقابله با سنت عقل‌گرایی در باب معنی

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22108/mph.2017.93014

حامد باستین؛ سید محمدعلی حجتی


2. صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی


3. مبانی فلسفی منطق شهودی

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-64

لطف الله نبوی؛ سید محمدعلی حجتی؛ حمید علایی نژاد


4. حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 33-46

محمدعلی ججتی؛ محمود زراعت پیشه