نویسنده = هادی صمدی
تعداد مقالات: 1
1. نگاه تکاملی دنیس داتن به هنر و زیبایی

دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-48

10.22108/mph.2019.103176.1020

روجا علیزاده؛ هادی صمدی