کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 3
1. نگاه تکاملی دنیس داتن به هنر و زیبایی

دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-48

10.22108/mph.2019.103176.1020

روجا علیزاده؛ هادی صمدی


2. واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-44

10.22108/mph.2018.105391.1042

محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک


3. همراه با صدرا در ساحت خیال و مرگ

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-130

مرضیه پیراوی ونک