کلیدواژه‌ها = ضرورت
تعداد مقالات: 2
1. صدق‌های منطقی غیرضروری از منظر زالتا

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

شهرام شهریاری؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی