کلیدواژه‌ها = خودآیینی
تعداد مقالات: 2
1. تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

دوره 7، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-40

مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


2. نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 79-92

سیدمسعود سیف