کلیدواژه‌ها = چهاربعدگرایی
تعداد مقالات: 1
1. اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-112

علیرضا منصوری؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی زاده