نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

«نیست‌انگاری» از اساسی‌ترین کلیدواژه‌های تفکر نیچه است که به سبب ارتباط وثیقی که با دیگر آموزه‌های او دارد، از موضوعیتی اساسی در فلسفه‌ورزی او برخوردار است. نیست‌انگاری در واقع معیار نیچه است برای ارزیابی هر آنچه در سرنوشت انسان و جامعۀ انسانی مدخلیت دارد؛ از سویی بنیادی‌ترین نظام‌های فکری و اعتقادی سامان یافته در قالب دین و فلسفه و علم و اخلاق را متهم به نوعی از نیست‌انگاری (منفعل) می‌کند که در نظر او بسی مغضوب و مطرود می‌نماید، و از این‌رو همۀ آن‌ها را به این سبب مستحق انهدام می‌داند، و از سویی برای جای‎گزینی آنچه ویران کرده، ما را به نوع دیگری از نیست‌انگاری (فعال) فرا می‌خواند؛ با استعانت از منجی‌ای به نام «ابرانسان». مقصود ما از این جستار، بازنمایی ادلۀ نیچه در انتقادش به این نظام‌ها و نیز تشریح مبسوط گونه‌های نیست‌انگاری مدنظر اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nihilism, Origins, Types, and its Consequences in Terms of Nietzsche

نویسندگان [English]

  • Azadeh Emami 1
  • Ali Karbasizadeh 2
1 at Allame Tabatabaei
2 University of Isfahan
چکیده [English]

“Nihilism” is one of the basic keywords in Nietzsche’s thinking, and because of its strong connection with his other teachings, it is considered to be a principle subject in his philosophizing. In fact, nihilism is Nietzsche’s criterion to evaluate whatever is relevant to the fate of human and human society. On one hand, he accused the most fundamental organized systems of thought and belief in religion, philosophy, and science of a kind of nihilism (passive) which in his view is somehow despicable and rejected; and therefore deserves to be destroyed. On the other hand, he, asking for the help of a Savior called “Super human”, invites us to another kind of nihilism in order to replace what has been destroyed. This paper intends to presents Nietzsche’s argues in his critique of these systems and also to provide a detailed description of the types of his nihilism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nihilism
  • trasvaluation of values
  • death of God
  • super human
  • Meaning of Life