موضوعات = فلسفه زبان
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ «زیست‌معنایی» میلیکان؛ مقابله با سنت عقل‌گرایی در باب معنی

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

10.22108/mph.2017.93014

حامد باستین؛ سید محمدعلی حجتی