موضوعات = فلسفه اخلاق
تعداد مقالات: 3
2. اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-110

10.22108/mph.2019.113258.1129

زهرا خزاعی؛ محسن جوادی؛ ندا زمان فشمی


3. کاستیهای تبیین طبیعی‌انگارانه‌ی شناخت اخلاقی

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-100

10.22108/mph.2017.100080.0

سیدعلی اصغری