موضوعات = فلسفه دین
تعداد مقالات: 1
1. ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-94

10.22108/mph.2017.101848.1012

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه