موضوعات = فلسفه هنر
تعداد مقالات: 5
1. قطعه، به‌مثابۀ بازگشت ابدی؛ زمان و نوشتار غیردیالکتیکی در خوانش بلانشو از نیچه

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

10.22108/mph.2018.111232.1105

نوید افشارزاده؛ امیر نصری؛ مالک حسینی


2. واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-44

10.22108/mph.2018.105391.1042

محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک


4. کلیت احکام استتیکی در اندیشه‌ی بومگارتن

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

10.22108/mph.2018.102891.1019

علی سلمانی؛ داوود میرزایی


5. نگرش نوئل کرول دربارۀ معنا و ذهنیت هنرمند

دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-106

10.22108/mph.2018.107593.1062

مهدی شمس؛ محمد مشکات