موضوعات = فوکو
تعداد مقالات: 2
1. نسبت انسان و خدا در اپیستمه‌های سه‌گانه

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-70

10.22108/mph.2018.92978.0

علی کرباسی زاده؛ فاطمه ساکی


2. بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو

دوره 9، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

10.22108/mph.2018.102794.1018

فاضل اسدی امجد؛ امین پورحسین اصلی؛ سید محمد مرندی