موضوعات = فلسفه اسلامی - صدرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی دلایل عقلی فیاض لاهیجی بر اثبات وجود عقول

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-88

10.22108/mph.2018.107144.1059

سید رضا مؤذن؛ محمدمهدی مشکاتی