موضوعات = یونان باستان- افلاطون
تعداد مقالات: 3
2. چالش‌هایی در منابع مطالعۀ فیلسوفان نخستین یونان

دوره 9، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22108/mph.2017.93003.0

بهناز عقیلی دهکردی؛ حسین کلباسی اشتری