اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 751
تعداد پذیرش 200
تعداد عدم پذیرش 440

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 173312
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 82415
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 58 روز
متوسط زمان داوری 60 روز
متوسط زمان پذیرش 772 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 899 روز