اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 762
تعداد پذیرش 201
تعداد عدم پذیرش 449

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 186295
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 85580
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 57 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 128 روز
متوسط زمان داوری 59 روز
متوسط زمان پذیرش 770 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 899 روز
درصد پذیرش 26 %