داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسین اترک فلسفه اخلاق زنجان
حسین اترک فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان
غلامحسین احمدی آهنگر شلایر ماخر شهیدمدنی آذربایجان
حسن احمدی زاده قرون وسطی دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی
مهدی اخوان فلسفه اخلاق علامه
آروین آذرگین فلسفه اخلاق دانشگاه اصفهان
محمدمهدی اردبیلی ایده الیسم استادیار فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی ارشد ریاحی فلسفه و کلام اسلامی، لایب نیتس دانشگاه اصفهان
جنان ایزدی فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان
محمدعلی اژه ای فلسفه تحلیلی دانشگاه اصفهان
حمیدرضا اسکندری دامنه ادیان و عرفان تطبیقی، فلسفه دین، کانت دانشگاه علامه طباطبایی
سیدعلی اصغری معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد اصغری پدیدار شناسی، پست مدرن، فلسفه هنر، معاصر دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رضا اکبری فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
موسی اکرمی فلسفه علم دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
سید مهدی امامی جمعه فلسفه هنر، فلسفه و کلام اسلامی، منطق دانشگاه اصفهان
منصور ایمانپور فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی - مشاء دانشگاه شهید مدنی- اذربایجان- دانشکده الهیات- گروه فلسفه
مهناز امیرخانی دانشگاه الزهرا
عبدالله امینی جدید دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان و استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور شهرستان مریوان
هلن اولیائی نیا خ نظر غربی، محله ی قینان، ک شهید نجفی، مجتمع یاس، پلاک 29، طبقه ی دوم
علی بابایی فلسفه اسلامی- اشراق، فلسفه اسلامی - صدرا، فلسفه دین -عرفان، فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد بیدهندی دانشگاه اصفهان
سعید بینای مطلق دانشگاه اصفهان
بهمن پازوکی فلسفه های اگزیستانس عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مرضیه پیراوی ونک فلسفه های اگزیستانس دانشگاه هنر اصفهان
جلال پیکانی تجربه گرایان، معرفت شناسی گروه فلسفه/ دانشکده الهیات/ دانشگاه پیام نور/ تهران/ ایران
پیمان پورقناد فلسفه علم دکتری فلسفه علم و فناوری، از گروه فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین تقوی یونان باستان، یونان باستان- افلاطون دانشجوی فلسفه اخلاق قم
غلامحسین توکلی دانشگاه اصفهان
محسن جاهد زنجان
محسن جوادی فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی استاد گروه فلسفه اخلاق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران
مرتضی حاج حسینی دانشگاه اصفهان
اکبر حبیب‌اللهی نجف‌آبادی قرون وسطی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدعلی حجتی منطق تهران
احمدعلی حیدری دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرزاق حسامی فر فلسفه اسلامی، فلسفه تحلیلی، فلسفه علم، معرفت شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
داود حسینی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی حسینی استادیار فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران
مالک حسینی فلسفه تحلیلی استادیار دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
علی حقی فلسفه اسلامی دانشگاه فردسی مشهد
سهراب حقیقت فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی - صدرا شهیدمدنی
زهرا خزاعی فلسفه اخلاق گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم،ایران
مجید داودی بنی فلسفه تحلیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
سید محمد علی دیباجی فلسفه اسلامی دانشگاه تهران
مهدی ذاکری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
سعید رحیمیان دانشگاه شیراز
فروغ رحیم پور اصفهان
محمدجواد رضایی ره فلسفه اسلامی دانشگاه خوارزمی
محمد رعایت جهرمی هرمنوتیک قزوین نوروزیان انتهای حکمت 41 کوی اساتید دانشگاه واحد 9
رسول رکنی زاده فلسفه علم دانشگاه اصفهان
علی زارعی دانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان و دبیر آموزش و پرورش هرمزگان
علی محمد ساجدی فلسفه و کلام اسلامی دانشیار بخش فلسفه و کلام دانشگاه شیراز.دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نفیسه سرمدی دانشگاه
اسماعیل سعادتی خمسه کانت تبریز
محمد سعیدی مهر فلسفه تحلیلی، فلسفه دین، فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
میثم سفید خوش کانت، هگل دانشگاه تهران
یوسف شاقول ایده الیسم، کانت دانشگاه اصفهان
جعفر شانظری فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان
مرتضی شجاری فلسفه اسلامی- اشراق، فلسفه دین -عرفان دانشگاه تبریز
عباس شیخ شعاعی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس
ایمان شفیع بیک یونان باستان- افلاطون سایر -تهران- مدرس موسسه فلسفه و حکمت ایران
مصطفی شهرآیینی دانشگاه تبریز
مجید صادقی حسن ابادی دانشگاه اصفهان
محمدجواد صافیان فلسفه هنر دانشیار فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فاطمه صانعی یونان باستان- افلاطون اصفهان
مجید صدرمجلس یونان باستان- افلاطون دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
هادی صمدی فلسفه علم گروه فلسفه‌ی علم، واحد علوم و تحقیقات، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
هادی صمدی فلسفه تحلیلی، فلسفه علم فلسفه علم واحد تحقیقات دانشگاه آزاد
محمود صوفیانی پدیدار شناسی، فلسفه علم، معاصر هیئت علمی دانشگاه تبریز
پرویز ضیاء شهابی معاصر دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
اسحاق طاهری سرتشنیزی فلسفه اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مرتضی طباطبایی فلسفه اخلاق دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
بیژن عبدالکریمی دانشگاه
محمدعلی عبداللهی قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد رضا عبدالله نژاد فلسفه تحلیلی، کانت دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
علی عبدلابادی فلسفه اخلاق تهران
مسعود عسگری معاصر -
مهدی عظیمی منطق عضو هیئت علمی / گروه فلسفه اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حمید علایی نژاد منطق دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس و مدرس حق التدریس گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
فخرالسادات علوی فلسفه تحلیلی استادیار- گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه میبد- میبد- ایران
هدایت علوی تبار فلسفه های اگزیستانس دانشگاه علامه طباطبایی
محسن غلامعلیان دانشگاه اصفهان
حسن فتحی معرفت شناسی دانشگاه تبریز
حسن فتح‌زاده پدیدار شناسی، پساختار ( فلسفه ریاضی)، معاصر گروه فلسفه / دانشگاه زنجان
اسدالله فلاحی فلسفه اسلامی، منطق مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
بهنام فولادی اصفهان
هومن قربانیان منطق دانشگاه شهید مطهری
امیراحسان کرباسی زاده فلسفه تحلیلی، فلسفه زبان، فلسفه علم، معرفت شناسی استادیار فلسفه ، دانشگاه اصفهان
علی کرباسی زاده دانشگاه اصفهان
عبدالرسول کشفی دانشگاه تهران
سیدعلی کلانتری دانشیار گروه فلسفه/ دانشگاه اصفهان
مجید کمالی مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران
الهام کندری دانشگاه قم
علیرضا کهنسال فردوسی مشهد
رضا کورنگ بهشتی دانشگاه اصفهان
مهدی گلشنی فلسفه علم دانشگاه
رضا ماحوزی فلسفه تحلیلی، کانت، معاصر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حسن میانداری فلسفه اخلاق، فلسفه علم دانشیار/گروه مطالعات علم/مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران
رضا مثمر استادیار پژوهشکده علوم شناختی تهران
حمیدرضا محبوبی آرانی جدید، فلسفه تحلیلی، فلسفه های اگزیستانس استادیار فلسفه، گروه فلسفه، حکمت و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ابوالفضل محمودی ادیان و عرفان تطبیقی، فلسفه اسلامی ادیان و مذاهب قم دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا محموداوغلی فلسفه سیاست دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی میرابیان تبار هگل دانشگاه اصفهان
محمد مشکات دانشگاه اصفهان
محمدمهدی مشکاتی فلسفه و کلام اسلامی استادیار فلسفه، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین مصباحیان پست مدرن عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
شمس الملوک مصطفوی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال- دانشکده علوم انسانی-
امراله معین کانت دانشگاه شهرکرد
محمد جواد موحدی فلسفه اخلاق قم ، پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روانشنانسی اسلامی، گروه اخلاق کاربردی
ناصر مومنی دانشگاه پیام نور
حامد ناجی اصفهان
فرشته نباتی فلسفه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی
بیت اله ندرلو فلسفه اسلامی - صدرا، فلسفه تحلیلی، فلسفه و کلام اسلامی دانش آموخته مقطع دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
حمید نساج اصفهان