نویسنده = ���������� ���������� ��������
مبانی فلسفی منطق شهودی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 51-64

لطف الله نبوی؛ سید محمدعلی حجتی؛ حمید علایی نژاد