نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تحلیل روشمند دو قرائت از اصالت وجود ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 81-98

مجید صادقی حسن آبادی؛ مهدی گنجور