نویسنده = امیراحسان کرباسی زاده
بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 137-153

10.22108/mph.2022.130920.1344

مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده


نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 61-78

10.22108/mph.2019.112107.1115

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده


اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم

دوره 3، شماره 11، اسفند 1390، صفحه 89-112

علیرضا منصوری؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی زاده