نویسنده = عبدالرزاق حسامی فر
رورتی درمقابل کانِنت «آزادی» بدون «حقیقت»: خوانش رورتی از اورول

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 157-178

10.22108/mph.2023.135595.1454

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر


سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 111-128

10.22108/mph.2019.113879.1131

عبدالرزاق حسامی فر؛ زینب قنبرلو؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف


تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره‌ای

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 63-76

عبدالزراق حسامی فر