نویسنده = ���������� ������������ ������
امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 1-18

مهدی زمانی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر؛ رضا تقیان ورزنه