نویسنده = ������ ���������� ������
انقلاب در زبان: مبانی نظریه‌ی معنا نزد کریستوا

دوره 10، شماره 26، مهر 1397، صفحه 17-32

10.22108/mph.2018.109637.1091

حسن فتح‌زاده؛ مرضیه دارابی؛ شمس‌الملوک مصطفوی


خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه

دوره 8، شماره 22، مهر 1395، صفحه 61-78

10.22108/mph.2016.21460

حسن فتح زاده؛ رضا سهرابی