نویسنده = علیرضا اژدر
تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 79-94

علیرضا اژدر؛ مهدی زمانی؛ علی علم الهدی؛ اکبر پناهی


امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1390، صفحه 1-18

مهدی زمانی؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر؛ رضا تقیان ورزنه