نویسنده = �������� ���������� ����������
طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه‌ نیچه

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-69

سیده آزاده امامی؛ هدایت علوی تبار