نویسنده = سیدعلی کلانتری
بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 137-153

10.22108/mph.2022.130920.1344

مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده


پارادوکس مور و تحلیل رویکرد مور دربارۀ آن

دوره 11، شماره 28، آذر 1398، صفحه 117-134

10.22108/mph.2020.118330.1183

سیدعلی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی


پژوهشی در بابِ پارادوکس تحلیل

دوره 10، شماره 26، مهر 1397، صفحه 1-16

10.22108/mph.2018.100760.1000

سیدعلی کلانتری؛ زهرا نعمتی