نویسنده = ���������� ���������������� ������
افلاطون، اینهمانی و فضیلت

دوره 8، شماره 21، فروردین 1395، صفحه 37-54

10.22108/mph.2016.20515

ناصر مومنی؛ رضا داوری اردکانی