نویسنده = ������������������ ������
نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی بر اساس تفسیر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22108/mph.2023.135766.1457

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی