نویسنده = ���������� ������������ ��������������
کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 157-172

10.22108/mph.2022.133662.1418

ارسلان آقاخانی؛ محمدرضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی