کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تحلیل عروض و معیت با توجه به تقسیم اضافه به عقلی و وجودی در فلسفه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.138604.1497

جواد عظیمی دستگردی؛ علی ارشد ریاحی؛ جعفر شانظری


آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان

دوره 5، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 115-128

محسن طلایی ماهانی


تحلیل هستی‌شناختی ابن‌سینا از اوسیای ارسطو

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 33-44

اسحاق طاهری