کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
مرگ آگاهی از منظر نیچه و شوپنهاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.139382.1519

اکرم عسکرزاده مزرعه


راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 1-24

10.22108/mph.2021.130741.1341

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد


نیست انگاری؛ خاستگاه، اقسام، و پیامدهای آن از منظر نیچه

دوره 7، شماره 20، مهر 1394، صفحه 93-110

آزاده امامی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی


طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه‌ نیچه

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-69

سیده آزاده امامی؛ هدایت علوی تبار