کلیدواژه‌ها = اخلاق
طرح و بررسی برخی از مسائلِ اخلاقیِ هوش مصنوعی در هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22108/mph.2024.138105.1488

محمد علی عاشوری کیسمی


بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت

دوره 6، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 49-60

محمد هانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی


فضیلت و سعادت در اندیشه‌ اخلاقی سقراط

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 65-82

حمیدرضا محبوبی آرانی