کلیدواژه‌ها = هوسرل
پدیدارشناسی ناظر به دیگری از دیدگاه دنیل دنت: نقد دنت بر پدیدارشناسی هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/mph.2024.139965.1527

علیرضا حسن پور؛ احمدعلی حیدری


هوسرل ـ دریدا: جدال بر سر زبان

دوره 2، شماره 5، شهریور 1389، صفحه 23-38

حسن فتح زاده