بررسی دلالت فرمول‌های امر مطلق و نسبت میان آنها در اندیشۀ اخلاقی کانت
بررسی دلالت فرمول‌های امر مطلق و نسبت میان آنها در اندیشۀ اخلاقی کانت

آرش باقری محمدابادی؛ مصطفی زالی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، ، صفحه 125-141

https://doi.org/10.22108/mph.2022.132940.1399

چکیده
  امر مطلق بیان هنجاری فلسفۀ اخلاق کانت و مساوی اصل عالی اخلاق برای موجودات غیرمقدس است. کانت در کتاب بنیادگذاری برای مابعدالطبیعۀ اخلاق، چند فرمول را به‌عنوان فرمول‌های امر مطلق معرفی می‌کند. مفسران ...  بیشتر
کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت
کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت

ارسلان آقاخانی؛ محمدرضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133662.1418

چکیده
  کانت در بخش «تحلیل قوۀ حکم زیباشناختی»، در نقد قوۀ حکم، به تحلیل عملکردهای منطقی حکم ذوقی می‌پردازد. در میان مؤلفه‌های چهارگانۀ حکم، مؤلفۀ کمّیت به اعتبار کلی آن نظر دارد. به‌طورکلی، کانت در بحث ...  بیشتر
بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل
بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

علی فتح طاهری؛ محسن جاپانی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، ، صفحه 59-73

https://doi.org/10.22108/mph.2022.131058.1346

چکیده
  هوسرل در خلال سال 1906 دربارۀ وضعیت فلسفی خویش دچار بحران و در پی آن، تحولی در افکار خود شد. او علاوه بر آشنایی غیرمستقیم با کانت به‌واسطۀ حضور در فضای نوکانتی دانشگاه‌های آلمان، مستقیماً به مطالعۀ آثار ...  بیشتر
«معماری بهمثابۀ فلسفه» معماری سالینگاروس در آیینۀ زیباییشناسی کانت
«معماری بهمثابۀ فلسفه» معماری سالینگاروس در آیینۀ زیباییشناسی کانت

جاوید کاظمی؛ محمد رعایت جهرمی

دوره 12، شماره 30 ، مهر 1399، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22108/mph.2021.126843.1260

چکیده
  نسبت میان مبانی ریاضی و خلّاقیت در طراحی معماری اهمیت فراوانی دارد. براساس دیدگاه معمارانی چون سالینگاروس صرفاً با رجوع به ریاضیات، می‌توان طرحی را ارائه و حتی شهری را بنا کرد؛ اما کانت در کتاب نقد قوۀ ...  بیشتر
رابطۀ ایمان و معرفت در اندیشۀ کانت
رابطۀ ایمان و معرفت در اندیشۀ کانت

مرتضی روحانی راوری

دوره 12، شماره 30 ، مهر 1399، ، صفحه 147-152

https://doi.org/10.22108/mph.2021.126840.1259

چکیده
  کانت، در مقدمۀ دوم نقد عقل محض، یکی از اهداف خود از نوشتن این کتاب را بازکردن جایی برای ایمان مطرح می‌کند و در بند A822/B850 به طرح سه‌گانۀ «معرفت»، «ایمان» و «عقیده» می‌پردازد و می‌گوید ...  بیشتر
تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه‌حل‌های آنها
تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه‌حل‌های آنها

ذوالفقار همتی همتی

دوره 12، شماره 29 ، فروردین 1399، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.22108/mph.2020.124098.1233

چکیده
  ازجمله نکات مشترک زیبایی‌شناسی هیوم و کانت، ذهنی‌بودن آن است که با قوۀ ذوق ادراک می‌شود؛ اما در بررسی نظر آنها نوعی پارادوکس یا تعارض مشاهده می‌شود. بدین‌صورت که ازسویی احکام ذوق ذهنی، شخصی و وابسته ...  بیشتر
نگرش زیبایی‌‌شناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوستۀ کانت
نگرش زیبایی‌‌شناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوستۀ کانت

فریده آفرین

دوره 11، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22108/mph.2020.116391.1155

چکیده
  کانت به‌‌دقت یک انشعاب برای زیبایی‌‌شناسی ذوقی در نظر گرفت که مستقل و خودمختار است و به‌‌طور مستقیم از عرصۀ علاقه‌‌های نظری و عملی، حسی و از امر مطبوع و خیر متمایز است. او دو نوع زیبایی آزاد و وابسته ...  بیشتر
هم‌بستگی ذوق و نبوغ از نظر کانت در تجربه زیباشناختی با رهیافت فرم-محور
هم‌بستگی ذوق و نبوغ از نظر کانت در تجربه زیباشناختی با رهیافت فرم-محور

مریم بختیاریان

دوره 11، شماره 27 ، فروردین 1398، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22108/mph.2019.112559.1121

چکیده
  به نظر کانت، نبوغ دور از هر گونه مشروعیت و اعتبار شناختی و عینی در حوزه‌ای از حساسیت قرار دارد و به مثابه یک نوع آزادی طبیعی برای تولید هنر ایده‌آل همراهی ذوق را لازم دارد. هم‌بستگی این دو نیروی ذهنی ...  بیشتر
نقد و بررسی دیدگاه پیش‌شناختی و چندشناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و فاهمه
نقد و بررسی دیدگاه پیش‌شناختی و چندشناختی در بحث از هماهنگی آزاد خیال و فاهمه

علی سلمانی

دوره 9، شماره 23 ، شهریور 1396، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22108/mph.2017.93009.0

چکیده
  علت اصلی طرح مفهوم هماهنگی آزاد از سوی کانت، تبیین کلیت احکام ذوقی است. او مدعی است که احساس سوبژکتیو دخیل در داوری زیباشناختی، خود ناشی از حالتی ذهنی به‌نام بازی آزاد یا همان هماهنگی آزاد قوای شناختی ...  بیشتر
خودانگیختگی در فلسفۀ نقّادی کانت و فلسفۀ لایب‎نیتس
خودانگیختگی در فلسفۀ نقّادی کانت و فلسفۀ لایب‎نیتس

امرالله معین

دوره 8، شماره 22 ، مهر 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/mph.2016.21429

چکیده
  خودانگیختگی، مفهوم اصلی در مبحث آزادی در نظام فلسفی کانت و لایب‎نیتس است. لایب‎نیتس این مفهوم را شرط ضروری آزادی و اختیار می‌داند و عموماً آن را در جایگاه نفی و ردّ هر نوع ضرورتی تعریف می‎کند. طبق ...  بیشتر
رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت
رابطۀ زیبایی با اخلاق در زیباشناسی کانت

علی سلمانی

دوره 7، شماره 20 ، مهر 1394، ، صفحه 65-80

چکیده
  در وهلۀ اول به نظر می‌رسد که کانت درصدد تمایزگذاری جدی میان زیبایی و اخلاق است. این نکته را می‌توان از آنجا استنباط کرد که او در تحلیل امر زیبا بر حسب کیفیت، میان امر مطبوع، امر خیر یا اخلاقی و امر زیبا ...  بیشتر
بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت
بررسی چگونگی اسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت در متافیزیک اخلاقی کانت

محمد هانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 6، شماره 18 ، اسفند 1393، ، صفحه 49-60

چکیده
  در پی پاسخگویی به پرسش از چگونگی اِسناد قانون اخلاق به قانون طبیعت نزد کانت، این مقاله پس از بیان پیشینه مسأله نشان می دهد که بسیاری از فلاسفة پیش و پس از کانت تخلف قانون اخلاق از قانون طبیعت را جایز ندانسته ...  بیشتر
تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت
تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

علیرضا اژدر؛ مهدی زمانی؛ علی علم الهدی؛ اکبر پناهی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-94

چکیده
  امر مطلق کانت صورت مفهومی است که به عنوان قاعده زرین، ریشه در عمق تاریخ فکر بشر دارد. این اصل که بیشترین نقش را در تنظیم روابط اجتماعی ملل مختلف جهان ایفا نموده است و ردپای آن را در تمامی مکاتب الهی و نحله‌های ...  بیشتر
برون شدن از نتایج مشکل آفرین رویکرد کانت به مسئلۀ وجود در پرتو حکمت سینوی
برون شدن از نتایج مشکل آفرین رویکرد کانت به مسئلۀ وجود در پرتو حکمت سینوی

میرسعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1389، ، صفحه 39-58

چکیده
  دیدگاه کانت درباره مسئلۀ وجود نتایج مشکل آفرینی به بار می آورد. مقالۀ حاضر با صورت بندی دو مشکل، که ابتدا در مقالۀ جِرُمی شِیفر (1962) توضیح روشنی یافت، و در این جا به ترتیب ”مشکل تناقض“ و ”مشکل بیهوده ...  بیشتر
نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت
نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت

سیدمسعود سیف

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 79-92

چکیده
  آزادی یک مفهوم اساسی در فلسفه کانت است که در هر دو بخش نظری و عملی فلسفه او نقش دارد هر چند نقش آن در فلسفه عملی بسیار مهم‌تر است. کانت در فلسفه اخلاق خود آزادی را مبنای استدلال بر اخلاق قرار داده است و ...  بیشتر