بررسی هستی‌شناسی اخلاق از منظر شیخ اشراق
بررسی هستی‌شناسی اخلاق از منظر شیخ اشراق

حسین احمدی

دوره 14، شماره 34 ، مهر 1401، ، صفحه 151-163

https://doi.org/10.22108/mph.2022.132977.1401

چکیده
  مهم‌ترین بحث فلسفۀ اخلاق، هستی‌شناسی اخلاق و مهم‌ترین بحث هستی‌شناسی اخلاق، واقع‌گرایی و غیرواقع‌گرایی اخلاقی است. واقع‌گرایی اخلاقی به نظریه‏ای اطلاق می‏شود که برای مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی ...  بیشتر
واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر
واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی در ویتگنشتاین متأخر

ابوالفضل صبرآمیز؛ سروش دباغ

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1390، ، صفحه 77-94

چکیده
  این مقاله در نظر دارد تقسیم‌بندی‌های گوناگون واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی اخلاقی را بررسی کرده و با توجه به آموزه‌های ویتگنشتاین متاخر، نظر وی را در این‌باره بیان نماید. به این منظور، پس از شرح کوتاهی ...  بیشتر