کلیدواژه‌ها = سولیپسیسم
سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 111-128

10.22108/mph.2019.113879.1131

عبدالرزاق حسامی فر؛ زینب قنبرلو؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف


نقد و بررسی تفسیر ایده‏آلیستی ویلیامز از ویتگنشتاین متأخر

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 83-108

مهدی حسین زاده یزدی


سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 31-50

مهدی حسین زاده یزدی؛ علی اکبر احمدی افرنجامی