کلیدواژه‌ها = ویتگنشتاین
ویتگنشتاینِ کریپکی و قابلیت‌گراییِ طبیعت‌گرایانة هانا گینزبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22108/mph.2023.136009.1460

علی حسینخانی


نقد و بررسی تفسیر ایده‏آلیستی ویلیامز از ویتگنشتاین متأخر

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 83-108

مهدی حسین زاده یزدی


سوژه در تراکتاتوس با توجه به تفسیر دیوید پیرس

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 31-50

مهدی حسین زاده یزدی؛ علی اکبر احمدی افرنجامی