بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها
1. بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها

محمدمهدی اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.117783.1172

چکیده
  مفهوم بیلدونگ یکی از مفاهیم کلیدی‌ای است که در بیش از سه قرن اخیر در فضای فکری و فرهنگیِ غرب تاثیرگذار بوده است. این مفهوم هم از حیث لغت‌شناختی و هم از حیث کاربردش در عرصه‌های مختلف، دلالت‌های چندگانه ...  بیشتر
تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)
2. تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان (دورۀ الهیاتی و دستنوشته‌های ینا)

مهدی میرابیان تبار؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

دوره 7، شماره 19 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 27-40

چکیده
  هگل مفهوم بنیادین بازشناسی را از فیشته برگرفته است و با تغییراتی که در آن می‎دهد، زمینه تحقق نظریۀ بازشناسی دوسویه را که حیثیتی اجتماعی و بین‎الاذهانی دارد فراهم می‎کند. برای تبیین رویکرد هگل دربارۀ ...  بیشتر
بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل
3. بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل

علی اصغر مصلح؛ حسین رستمی جلیلیان

دوره 5، شماره 15 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 45-62

چکیده
  یکی از موارد مواجهه هیدگر با فلسفه هگل، نقد مفهوم زمان اوست. از نظر هیدگر، زمان هگل زمان گذشته، عرفی و متعارف (vulgar)و بازخوانی صرف فیزیک ارسطوست. شارحان متعددی از جمله دریدا، ملابو، ترایورز و دیگران نقدهایی ...  بیشتر