کلیدواژه‌ها = توجیه
تعداد مقالات: 2
1. ادراک حسی، خود-تصحیحی و شهود فلسفی

دوره 8، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-60

10.22108/mph.2016.21459

پیمان پورقناد؛ داود حسینی؛ لطف الله نبوی


2. دشواریهای تبیین تحویل‌گرایانه‌ی شناخت اخلاقی

دوره 8، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/mph.2016.20514

سیدعلی اصغری