موضوعات = یونان باستان
مقایسه‌ی میان وجهه‌نظرهای هیدگر متقدم و متأخر در باب ایده‌های افلاطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22108/mph.2023.136229.1463

کاظم هانی


چالش‌هایی در منابع مطالعۀ فیلسوفان نخستین یونان

دوره 9، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 19-36

10.22108/mph.2017.93003.0

بهناز عقیلی دهکردی؛ حسین کلباسی اشتری