موضوعات = فلسفه اخلاق
طرح و بررسی برخی از مسائلِ اخلاقیِ هوش مصنوعی در هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22108/mph.2024.138105.1488

محمد علی عاشوری کیسمی


تقلیل گرائی اخلاقی ذات گرایانه آخوند خراسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22108/mph.2024.138925.1507

بهروز محمدی منفرد


بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 137-153

10.22108/mph.2022.130920.1344

مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده


شانس و مسئولیت اخلاقی در نگاه مایکل جِی.زیمرمن

دوره 12، شماره 29، فروردین 1399، صفحه 45-62

10.22108/mph.2020.122811.1218

زهرا خزاعی؛ فاطمه تمدن


اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 95-110

10.22108/mph.2019.113258.1129

زهرا خزاعی؛ محسن جوادی؛ ندا زمان فشمی