موضوعات = فلسفه هنر
ساختار واقعیت و نظریۀ محاکات

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 89-103

10.22108/mph.2023.134254.1427

مسعود آلگونه جونقانی


پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی تن‌محور مرلوپونتی

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 71-87

10.22108/mph.2022.131136.1352

ندا محجل؛ محمد اصغری


جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 121-136

10.22108/mph.2021.123424.1225

مسعود علیا؛ نسترن صارمی


چگونگی مواجهۀ هایدگر با هنر مدرن

دوره 13، شماره 32، مهر 1400، صفحه 155-171

10.22108/mph.2022.129395.1323

شمس الملوک مصطفوی


خوانش هگل از تراژدی ادیپوس در کلونوس

دوره 12، شماره 30، مهر 1399، صفحه 33-47

10.22108/mph.2021.123927.1230

امیر مازیار؛ محدثه ربانی نیا


واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22108/mph.2018.105391.1042

محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک


کلیت احکام استتیکی در اندیشه‌ی بومگارتن

دوره 10، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 25-40

10.22108/mph.2018.102891.1019

علی سلمانی؛ داوود میرزایی


نگرش نوئل کرول دربارۀ معنا و ذهنیت هنرمند

دوره 10، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 93-106

10.22108/mph.2018.107593.1062

مهدی شمس؛ محمد مشکات