بررسی جایگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفه هایدگر متأخر و نسبتِ آن با حقیقتِ چیز و سکنی گزیدن
1. بررسی جایگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفه هایدگر متأخر و نسبتِ آن با حقیقتِ چیز و سکنی گزیدن

محمد بیدهندی؛ بیت اله ندرلو؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.118364.1184

چکیده
  هایدگر بعد از گشت تلاش کرد تا تفکر درباره حقیقت وجود در قالبی شاعرانه یا متفکرانه پی بگیرد. ثمره این تلاش او طرح مفاهیم و اصطلاحاتی است که در گفتمان های رایج فلسفه مدرن و معاصر غیرمنطقی قلمداد شده و به ...  بیشتر
ذهن مبسوط، انتقادات و محدودیت ها آن
2. ذهن مبسوط، انتقادات و محدودیت ها آن

پیمان پورقناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.122771.1216

چکیده
  ایده ی اصلی مندرج در فرضیه ی ذهن مبسوط این است که قلمرو ذهن محدود به بدن یا سیستم عصبی محدود نیست. ادعا این است که، بر خلاف دیدگاه سنتی (فیزیکالیستی) که ذهنِ را به مغز محدود می کند، و مطابق آن مرزهای ذهن ...  بیشتر
مبنای لذت زیباشناختی از نظر فرانسیس هاچسون: با تأکید بر لذت موسیقایی از سکوت
3. مبنای لذت زیباشناختی از نظر فرانسیس هاچسون: با تأکید بر لذت موسیقایی از سکوت

مریم بختیاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.120885.1198

چکیده
  به نظر هاچسون، به جز حواس پنج‌گانه احساس دیگری در بدن انسان وجود دارد که اندام ویژه‌ای برای آن نیست. این حس درونی با واکنش در برابر ادراکِ «یکدستی در تنوع» نوعی تجربه طبیعی یا همان تجربه‌ی زیباشناختی ...  بیشتر
شانس و مسئولیت اخلاقی ا زنگاه مایکل جی. زیمرمن
4. شانس و مسئولیت اخلاقی ا زنگاه مایکل جی. زیمرمن

زهرا خزاعی؛ فاطمه تمدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.122811.1218

چکیده
  مقاله حاضر به تحلیل و ارزیابی دیدگاه مایکل جِی.زیمرمن در مورد رابطه شانس اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌پردازد. این رابطه در فلسفه اخلاق از دو جنبه مفهومی و موضوعی قابل طرح است. به لحاظ مفهومی، شانس اخلاقی ...  بیشتر
مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی
5. مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی "انسان حیوان ناطق است" در اندیشۀ هایدگر

سید مسعود زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.123331.1223

چکیده
  تعریض هایدگر به تعریف ارسطویی "انسان حیوان ناطق است" (ζώον λόγον έχον / زُوون لِگون اِشون) فصلی است مفصل و همواره گشوده‌ در اندیشۀ او. بخصوص ترجمه، و به زعم او تفسیر لاتینی آن animal rationale (حیوان عاقل) را ما ...  بیشتر
موضع هیدگر در قبال پدیدارشناسی هوسرل در درسگفتارهای اولیه
6. موضع هیدگر در قبال پدیدارشناسی هوسرل در درسگفتارهای اولیه

بهمن پازوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.124969.1245

چکیده
  اغلب نام هوسرل و هیدگر را آن‌چنان باهم می‌آورند که گویی آن‌ها متفکرانی هستند با اختلافات جزئی که به موضوعی مشترک پرداخته‌اند و در یک شهر تدریس کرده‌اند و یکی اندیشه‌های دیگری را به‌طور مستمر و بر ...  بیشتر
بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها
7. بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها

محمدمهدی اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.117783.1172

چکیده
  مفهوم بیلدونگ یکی از مفاهیم کلیدی‌ای است که در بیش از سه قرن اخیر در فضای فکری و فرهنگیِ غرب تاثیرگذار بوده است. این مفهوم هم از حیث لغت‌شناختی و هم از حیث کاربردش در عرصه‌های مختلف، دلالت‌های چندگانه ...  بیشتر
تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه حل های آنها
8. تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه حل های آنها

ذوالفقار همتی همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.124098.1233

چکیده
  از جمله نکات مشترک زیبایی‌شناسی هیوم و کانت ذهنی بودن آن است که توسط قوه ذوق ادراک می‌شود، اما در بررسی نظر آنها نوعی پارادوکس یا تعارض مشاهده می‌شود. بدین صورت‌که از یک سو، احکام ذوق ذهنی، شخصی و وابسته ...  بیشتر
ترکیب، این‌همانی و خسّت هستی‌شناختی
9. ترکیب، این‌همانی و خسّت هستی‌شناختی

لطف الله نبوی؛ محسن شعبانی صمغ آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.122843.1219

چکیده
  ربط‌ونسبت کل‌ها به اجزائشان یکی از درون‌مایه‌ها‌ی بنیادینِ متافیزیک ترکیب است: آیا کل‌ها اموری زائد بر اجزاء خود هستند؟ و آیا کل‌ها با اجزاء خود (به‌نحو جمعی) این‌همانی دارند؟ تز موسوم ‌به این‌همانی-به‌مثابه-ترکیب ...  بیشتر
ساخت‌گشایی و هستی‌زدایی از سوژه و هویت جنسیتی: دوبوار و باتلر
10. ساخت‌گشایی و هستی‌زدایی از سوژه و هویت جنسیتی: دوبوار و باتلر

محمد اصغری؛ بیان کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2020.124557.1242

چکیده
  دوبوار و باتلر از برجسته‌ترین متفکرانی هستند که بر ضرورت خوانشی مجدد از سوژه و هویت جنسیتی تأکید کرده‌اند. تلاش آن‌ها در یافتن معنای سوبژکتیویسم با ضرورت واسازی معانی جنس و جنسیت همراه بوده است. بر ...  بیشتر
تبیین و نقد استدلال گریفین بر وجود شر
11. تبیین و نقد استدلال گریفین بر وجود شر

یداله رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.122862.1220

چکیده
  دیوید گریفین، مسأله شر را با تجدیدنظر درباره قدرت مطلق خداوند، حل می‌کند. او مدعی است که باید تصور خود را از قدرت خداوند معین کرد تا بتوان وجود شرور را در عالم تبیین و توجیه کرد. گریفین بر این باور است ...  بیشتر
دوراهی‌های اخلاقی و مسئلة سنجش‌ناپذیری: نگاهی به مباحثة مک‌کانل و پاسکه
12. دوراهی‌های اخلاقی و مسئلة سنجش‌ناپذیری: نگاهی به مباحثة مک‌کانل و پاسکه

رضا مثمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.116277.1153

چکیده
  دوراهی‌های اخلاقی همواره موضوع مورد علاقة فیلسوفان بوده است. برخی استدلال کرده‌اند که دوراهی‌های اخلاقی اصیل کاملاً امکان‌پذیر هستند. در برابر ایشان کسانی دوراهی‌های اخلاقی را غیرواقعی و غیر اصیل ...  بیشتر