کانت و مسئله‌ی امکان/صدفه در ساحت خرد نظری
کانت و مسئله‌ی امکان/صدفه در ساحت خرد نظری

صالح توسلی؛ میثم سفیدخوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.127983.1281

چکیده
  برای نظام‌های متافیزیکی هر نوع امرتصادفی تهدیدی است که مخل ضرورت نظام است. در فلسفه‌ی کانت اصطلاح die Zufälligkeit بار این مفهوم را به دوش می‌کشد. بررسی دلالت‌های این مفهوم در ساحت نظری می‌تواند به تبیین ...  بیشتر
پدیدارشناسی زیبایی شناختی تن محور مرلوپونتی
پدیدارشناسی زیبایی شناختی تن محور مرلوپونتی

ندا محجل؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131136.1352

چکیده
  در این مقاله سعی داریم هنر و زیبایی شناسی مرلوپونتی را با تمرکز بر پدیدارشناسی وی که مبتنی بر ادراک حسی بدنی است تبیین نماییم و نشان دهیم که تحلیل های پدیدارشناسانه مرلوپونتی از بدن در نوشته های آغازین ...  بیشتر
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا

حسن عباسی حسین آبادی؛ ناصر محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.130236.1333

چکیده
  فیلسوفان بنابر مبانی فلسفی خود و مفهومی که از خدا داشتند راه‌های مختلفی برای سخن گفتن از خدا مطرح کردند برخی از آن راه‌ها ایجابی، سلبی، تفضیلی و گاهی نیز تلفیق سلب و ایجاب است. افلوطین که روش او به الهیات ...  بیشتر
تبیین انتقادی نهاد موزه با ابتنای بر نگره هتروتوپیای میشل فوکو
تبیین انتقادی نهاد موزه با ابتنای بر نگره هتروتوپیای میشل فوکو

ندا کیانی اجگردی؛ نادر شایگان فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.129358.1311

چکیده
  موزه در قالب یک نهاد فرهنگی و آموزشی، بیش از آن‌که فضای انبار، چیدن و نمایاندن این و آن شیء باشد، همواره مبین نوعی رابطه عمیق و نسبت گفتمانی با قدرت بوده است. دراین‌بین انعکاس برخی از مضامین قدرت در موزه ...  بیشتر
تفسیر هایدگر از رأی کانت در باب «وجود» به‌عنوان «وضع»
تفسیر هایدگر از رأی کانت در باب «وجود» به‌عنوان «وضع»

محمد غریب زاده؛ محمدجواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.130446.1337

چکیده
  در این مقاله، سیر پدیدارشناختیِ هایدگر در مورد رأی کانت در باب «وجود» مورد مداقه قرار می‌گیرد. هایدگر معتقد است Realität و Dasein در کانت، ریشه در تمایز مشهور ماهیت و وجود (reality and existence) در سنت فلسفی دارد ...  بیشتر
تبیین سوژه‌ی سیاسی در اندیشه‌ی ژیل دلوز به منزله‌ی سوژه‌ی ستیزه‌جو
تبیین سوژه‌ی سیاسی در اندیشه‌ی ژیل دلوز به منزله‌ی سوژه‌ی ستیزه‌جو

داود معظمی گودرزی؛ احمدعلی حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.127360.1286

چکیده
  چکیده نیچه شرط تحقق فراانسان را مرگ انسان می‌داند و از آن با تعابیری نظیر ویرانگری کنش‌گرانه‌ی خود یا انسانی که می‌خواهد خود را نابود و ویران کند صحبت می‌کند. مرگ انسان به‌منزله‌ی شرط آفرینش فراانسان ...  بیشتر
بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد
بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132515.1388

چکیده
  تقسیم عوالم هستی و موجودات به مجرد و مادی از تقسیمات مورد قبول فلاسفه اسلامی است در حالی که اشکالهای فلسفی مهمی بر آن وارد است به گونه‌ای که این اشکالات منجر به ابداع نظریه‌ای نوین می‌گردد. این تحقیق ...  بیشتر
مکملیت بور و رهیافت های فلسفی در شکل گیری آن
مکملیت بور و رهیافت های فلسفی در شکل گیری آن

سید هدایت سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132396.1381

چکیده
  مکملیت یکی از اجزاء اساسی تعبیر موسوم به کپنهاگی مکانیک کوانتومی است که نیلز بور برای اولین بار در کنفرانس کومو و سپس در سولوی در 1927 ارائه داد و متن آن نیز در مقاله ای با عنوان «اصل موضوع کوانتومی و ...  بیشتر