دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

رورتی در مقابل کانِنت آزادی بدون حقیقت: خوانش رورتی از اورول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22108/mph.2023.135595.1454

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر


نزاع میان جلال الدین دوانی و غیاث الدین دشتکی در باب تبیین جسم نزد شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22108/mph.2022.132983.1402

ابراهیم رضایی


اعتماد معرفتی :ماهیت، گستره و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22108/mph.2022.134185.1426

زهرا پاک نیا؛ زهرا خزاعی


نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی بر اساس تفسیر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22108/mph.2023.135766.1457

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی


شرح و ارزیابی رویکرد ضدافلاطونیِ گادامر در رابطه با میمه‌سیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22108/mph.2023.134837.1436

عبدالله امینی


ویتگنشتاینِ کریپکی و قابلیت‌گراییِ طبیعت‌گرایانة هانا گینزبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22108/mph.2023.136009.1460

علی حسینخانی


تأملی بر مفهوم «توازن» در فلسفه سیمون وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22108/mph.2022.132748.1394

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده


ارزیابی انتقادات معرفت‌شناختی سهروردی از ابن‌سینا در مسأله ابصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22108/mph.2023.133798.1420

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخرنژاد


از رویکرد معنادرمانی تا اندیشه سعادت گرای فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22108/mph.2023.132416.1383

فرنگبس براز؛ نفیسه ساطع؛ حسین فلسفی


بررسی خودآیینی استتیک در اندیشه الکساندر گوتلیب باومگارتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22108/mph.2023.134955.1440

فریده آفرین


مقایسه‌ی میان وجهه‌نظرهای هیدگر متقدم و متأخر در باب ایده‌های افلاطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22108/mph.2023.136229.1463

کاظم هانی


ساختار واقعیت و نظریۀ محاکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22108/mph.2023.134254.1427

مسعود آلگونه جونقانی