تماس با ما

 شماره تماس:  37934230 (31) 98+ 

پست الکترونیک: نشریه mph@res.ui.ac.ir  

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals @res.ui.ac.ir

 دورنگار:  37932177 (31) 98+  

 آدرس: اصفهان، میدان آزادی خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر نشریه متافیزیک، کد پستی 8174673441

 

 


CAPTCHA Image