مدیر مسئول


دکتر علی کرباسی زاده دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

-

  • alikarbasigmail.com

سردبیر


دکتر غلامحسین توکلی دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

  • tavacolyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Michael Luntley استاد فلسفه دانشگاه وارویک

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alexander Miller استاد فلسفه دانشگاه اوتاگو

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی پایا استاد فلسفه کالج اسلامی لندن وابسته به دانشگاه میدلکسس استاد مدعو موسسه مطالعات تمدنی مسلمانان لندن

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی اژه ای استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه غرب

  • ejeiima4gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا حسینی بهشتی استاد فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه

  • beheshtiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهدی دهباشی استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

  • m.dehbashiltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زهرا مصطفوی استاد

فلسفه و کلام اسلامی

  • zahra_mostafavi_khomeiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی ارشد ریاحی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

فلسفه و کلام اسلامی

  • arshadltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یوسف شاقول دانشیار

فلسفه

  • y.shaghoolgmail.com

اعضای هیات تحریریه


انشااله رحمتی دانشیار گروه دانشگاه آزاد اسلامی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


سعید رحیمیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


حسین اترک دانشیار فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین دانشگاه زنجان

اعضای هیات تحریریه


عبدالرزاق حسامی فر استاد فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


حسین‌ کلباسی‌اشتری‌ استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی کلانتری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


حسن فتحی دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

فلسفه

کارشناس نشریه


میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان

  • meysam1028gmail.com
  • 031-37934230