اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی کرباسی زاده

- دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

alikarbasigmail.com

سردبیر

دکتر غلامحسین توکلی

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان

tavacolyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Michael Luntley

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه وارویک

warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/luntley/
michael.luntleywarwick.ac.uk
0000-0003-4742-273

Alexander Miller

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه اوتاگو

www.otago.ac.nz/philosophy/dept/staff-miller.html
alexmiller37hotmail.com
0000-0002-0770-5519

علی پایا

فلسفه استاد فلسفه کالج اسلامی لندن وابسته به دانشگاه میدلکسس استاد مدعو موسسه مطالعات تمدنی مسلمانان لندن

www.islamic-college.ac.uk/about/academic-staff/professor-ali-paya/
alipayahotmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی اژه ای

فلسفه غرب استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

ejeiima4gmail.com

سید محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه تهران

beheshtiut.ac.ir

مهدی دهباشی

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

m.dehbashiltr.ui.ac.ir

زهرا مصطفوی

فلسفه و کلام اسلامی استاد

zahra_mostafavi_khomeiniyahoo.com

علی ارشد ریاحی

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

arshadltr.ui.ac.ir

یوسف شاقول

فلسفه دانشیار

y.shaghoolgmail.com

انشااله رحمتی

فلسفه دانشیار گروه دانشگاه آزاد اسلامی

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C
n.sophia1388gmail.com

مرتضی شجاری

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/articles.aspx?m.shajari
mortezashajarigmail.com

سعید رحیمیان

فلسفه استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

ayenehekmat.blogfa.com/
sd.rahimiangmail.com

حسین اترک

فلسفه دانشیار فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/taught/atrak-hossein
atrak.hznu.ac.ir

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=109&lang=0
ahesamifarhum.ikiu.ac.ir

حسین‌ کلباسی‌اشتری‌

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir
hkashtariyahoo.com

سیدعلی کلانتری

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~a.kalantari
a.kalantariltr.ui.ac.ir

حسن فتحی

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.fathi
fathitabrizu.ac.ir

کارشناس نشریه

میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

meysam1028gmail.com
031-37934230