اعتماد معرفتی :ماهیت، گستره و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد، گروه فلسفه و کلام ، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم،ایران.

2 استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات، دانشگاه قم،ایران

چکیده

به رغم اهمیت اعتماد در معرفت شناسی، در باره ماهیت و مسایل آن اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را نگرشی شناختی و بعضی آن را نگرشی عاطفی تلقی میکنند. تلفیق دو عنصر شناختی و عاطفی، دیدگاه دیگری است که لیندا زگزبسکی برگزیده است. ترکیب دو عنصر باور و احساس به اضافه عنصر رفتار و تبیین آن در بستر نظریه فضیلت، دیدگاه زگزبسکی را از بقیه متمایز میکند. مقاله حاضر با تمرکز بر دیدگاه زگزبسکی، به تحلیل ماهیت، گستره و کاربردهای اعتماد معرفتی پرداخته است. ضمن پذیرش دو گونه خوداعتمادی و اعتماد به دیگری، وی التزام خاصی میان این دو برقرار ساخته و دامنة خود اعتمادیِ معرفتی را به عنوان یک ویژگی پیشاتأملی، بنابر اصلِ برابری تا اعتمادِ به دیگران امتداد می دهد. اعتباربخشی به گواهی در توجیه باورها، الگوگرایی و تقریری نو از برهان اجماع عام از جمله کاربردهای اعتماد معرفتی است که در مقاله به آن پرداخته میشود. با وجود تلاش زگزبسکی برای ارائه تبیینی دقیقتر از اعتماد معرفتی و کاربست آن در حوزه های مختلف معرفت شناسی، فلسفه دین و فلسفه اخلاق، هنوز ابهامات و ضعف هایی در دیدگاه وی وجود دارد که توجیه نقش اعتماد معرفتی را با مشکل مواجه میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epistemic Trust: The Nature, Scope and its Applications

نویسندگان [English]

 • Zahra Pakniya 1
 • Zahra Khazaei 2
1 MA, philosophy and Theology Department,, Faculty of Theology, University of Qom,, Qom, Iran
2 Professor, Philosophy and Theology Department,, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, ,Iran
چکیده [English]

Despite the importance of trust in epistemology, there is no consensus about its nature and issues. Some consider it a cognitive attitude and some think it an emotional attitude. The combination of cognitive and emotional elements is another point of view chosen by Linda Zagzebski. The combination of the two elements of belief and feeling, plus the element of behavior and its explanation in the context of virtue theory, distinguishes Zagzeski's view from the rest. This article focuses on Zagzebski's point of view and analyzes the nature, scope, and applications of epistemic trust. While accepting two types of self-trust and trust to others, she established a special commitment between these two and extended the scope of cognitive self-trust as a pre-reflective feature, according to the principle of equality, to trust others. Validity of testimony in justifying beliefs, exemplar theory, and a new interpretation of the general consensus Gentium argument is among the applications of epistemic trust discussed in the article. Despite Zagzebski's effort to provide a more accurate explanation of epistemic trust and its application in various fields of epistemology, philosophy of religion, and moral philosophy, there are still ambiguities and weaknesses in her view that make it difficult to justify the role of epistemic trust.

کلیدواژه‌ها [English]

 • epistemic trust
 • self trust
 • trust to others
 • testimony
 • exemplarist theory
 • Consensus Gentium argument
 • Linda Zagzebski

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 04 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1401