اولویت نشریه متافیزیک دانشگاه اصفهان چاپ مقالاتی در حوزه مابعدالطبیعه و مباحث هستی شناسانه است، اما مسائل و موضوعات مطروحه در تمامی حوزه های فلسفی نیز مورد ملاحظه قرار می گیرند. این مجله در حوزه فلسفه غرب و هم در حوزه فلسفه اسلامی مقاله می پذیرد. 


 • نوع اعتبار                     علمی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                 دوفصلنامه
 • رتبه در ISC                   ضریب تاثیر  0.042 هسته
 • رتبه در وزارت علوم          (A(82
 • نوع داوری                     دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری         4 ماه
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                   فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                    الکترونیکی
 • نوع دسترسی                 رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی        دارد
 • هزینه بررسی و انتشار     دارد

تمامی مقالات ارسالی به داشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متافیزیک برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان است.

راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن
1. راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.130741.1341

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای روان‌درمانگر معاصر، اروین یالوم، در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن می‌پردازد. یالوم روان‌درمانگری اگزیستانسیال از نوع سارتری است که تلاش دارد براساس مبانی فلسفی خداناباوری، ...  بیشتر
معرفت عملی: یک ارزیابی زبانی
2. معرفت عملی: یک ارزیابی زبانی

محمدحسین محمدعلی خلج

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.129657.1321

چکیده
  استنلی‌ ـ‌ ویلیامسون برپایۀ تحلیل اسنادهای Know how در زبان انگلیسی یک استدلال زبان‌شناختی بسیار مناقشه‌برانگیز در دفاع از اندیشه‌انگاری دربارۀ معرفت عملی اقامه کرده‌اند. در این مقاله ابتدا این استدلال ...  بیشتر
نسبتِ نقش ارزش‌های غیرمعرفتی و نقش شواهد در نظریه‌های علمی
3. نسبتِ نقش ارزش‌های غیرمعرفتی و نقش شواهد در نظریه‌های علمی

میثم محمدامینی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132320.1377

چکیده
  آرمان علم غیرارزش‌بار[1] (VFI) دیدگاهی است که می‌گوید ارزش‌های غیرمعرفتی هیچ نقش مشروعی در ارزیابی معرفتیِ نظریه‌های علمی نمی‌توانند داشته باشند. این دیدگاه زمانی به عنوان یک هنجار تنظیمی که راهنمای ...  بیشتر
بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل
4. بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

علی فتح طاهری؛ محسن جاپانی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 59-73

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131058.1346

چکیده
  هوسرل در خلال سال 1906 دربارۀ وضعیت فلسفی خویش دچار بحران و در پی آن، تحولی در افکار خود شد. او علاوه بر آشنایی غیرمستقیم با کانت به‌واسطۀ حضور در فضای نوکانتی دانشگاه‌های آلمان، مستقیماً به مطالعۀ آثار ...  بیشتر
فیزیکالیسم، بنیادینگی و فیزیک جدید
5. فیزیکالیسم، بنیادینگی و فیزیک جدید

ابوتراب یغمائی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131184.1355

چکیده
  مطابق تعریفی ابتدایی از فیزیکالیسم، جهانْ نخست از هویاتِ مفروضِ فیزیک و دوم از هویاتی تشکیل شده است که به‌نحوی به این هویات مربوط‌اند. رابطۀ مذکور میان هویات دستۀ اول (هویات فیزیک) و هویات دستۀ دوم (هویات ...  بیشتر
نظریة تشابه ضرورت یا تکثر معانی امر ضروری در متافیزیک دلتا
6. نظریة تشابه ضرورت یا تکثر معانی امر ضروری در متافیزیک دلتا

سیدامیرعلی موسویان

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 89-105

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.132377.1379

چکیده
  در متافیزیک دلتا پنج تعریف برای امر ضروری بیان شده است که فهم نسبت این تعاریف با یکدیگر، نقش مهمی در رهیافت ما به ضرورت در فلسفة ارسطو ایفا می‌کند. نحوة اشتراک معانی گوناگون «ضروری» یادآور معانی ...  بیشتر
مقایسۀ هستی‌شناسی اخلاق از دیدگاه جورج ادوارد مور و خواجه نصیرالدین طوسی
7. مقایسۀ هستی‌شناسی اخلاق از دیدگاه جورج ادوارد مور و خواجه نصیرالدین طوسی

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم عسکری

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 107-120

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131387.1360

چکیده
  اخلاق یکی از ساحت‌های شاخص زندگی انسان است. هستی‌شناسی اخلاق به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فرااَخلاق، عهده‌دار تبیین این مسئله است که آیا بایدها و نبایدهای اخلاقی مبتنی بر حقایقی عینی در جهان خارج‌اند ...  بیشتر
جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو
8. جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو

مسعود علیا؛ نسترن صارمی

دوره 13، شماره 32 ، مهر 1400، صفحه 121-136

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2021.123424.1225

چکیده
  نوشتار حاضر با تمرکز بر آرای گئورگ لوکاچ و تئودور آدورنو دربارۀ جستار می‌کوشد نسبت شیوۀ فلسفه‌ورزی در نظریۀ انتقادی با این ژانر را روشن کند. ابتدا با مروری تاریخی بر چگونگی ظهور ژانر در فلسفۀ مدرن، نشان ...  بیشتر
انسان‌شناسی در اندیشه کانت
1. انسان‌شناسی در اندیشه کانت

مرتضی روحانی راوری؛ سید حمید طالب زاده

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، ، صفحه 73-88

چکیده
  انسان‌شناسی وجه جامع اندیشه کانت است و می‌توان آن را حاصل اندیشه انتقادی و جزء وجوه عملی اندیشه وی به حساب آورد. کانت در انسان‌شناسی سعی در تبیین طبیعت انسان از نگاهی پراگماتیک – نه ذات گرایانه-دارد. ...  بیشتر
خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه
2. خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه

حسن فتح زاده؛ رضا سهرابی

دوره 8، شماره 22 ، مهر 1395، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2016.21460

چکیده
  نیچه، وجوهی دوگانه برای خاستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف، وی به‌نوعی وفاداری خویش را به نمایان‌ترین رویۀ اندیشۀ غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ...  بیشتر
تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره‌ای
3. تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره‌ای

عبدالزراق حسامی فر

دوره 5، شماره 15 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-76

چکیده
  اوایل قرن بیستم در زمانی که دیگر گرایش‌های فلسفی رو به رشد بودند، دو جریان فلسفی مهم پدید آمد و به سرعت بر فضای فکری حاکم شد: فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای. برجستگی این دو سنت سبب شده است که فلسفه معاصر ...  بیشتر
ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانه آن
4. ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانه آن

رضا صادقی

دوره 11، شماره 27 ، فروردین 1398، ، صفحه 129-156

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2017.92816

چکیده
  پارادایم مفهوم محوری فلسفه علم تامس کوهن است که در چارچوبی کل‌گرایانه تعریف شده است. کوهن با تمسک به این مفهوم پرسشهای تحلیلی تجربه‌گرایان پیش از خود را منحل کرد و با طرح پرسشهایی تاریخی و جامعه‌شناختی، ...  بیشتر
تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت
5. تحلیلی بر نقد امر مطلق کانت

علیرضا اژدر؛ مهدی زمانی؛ علی علم الهدی؛ اکبر پناهی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1391، ، صفحه 79-94

چکیده
  امر مطلق کانت صورت مفهومی است که به عنوان قاعده زرین، ریشه در عمق تاریخ فکر بشر دارد. این اصل که بیشترین نقش را در تنظیم روابط اجتماعی ملل مختلف جهان ایفا نموده است و ردپای آن را در تمامی مکاتب الهی و نحله‌های ...  بیشتر
کانت و مسئله‌ی امکان/صدفه در ساحت خرد نظری
1. کانت و مسئله‌ی امکان/صدفه در ساحت خرد نظری

صالح توسلی؛ میثم سفیدخوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.127983.1281

چکیده
  برای نظام‌های متافیزیکی هر نوع امرتصادفی تهدیدی است که مخل ضرورت نظام است. در فلسفه‌ی کانت اصطلاح die Zufälligkeit بار این مفهوم را به دوش می‌کشد. بررسی دلالت‌های این مفهوم در ساحت نظری می‌تواند به تبیین ...  بیشتر
پدیدارشناسی زیبایی شناختی تن محور مرلوپونتی
2. پدیدارشناسی زیبایی شناختی تن محور مرلوپونتی

ندا محجل؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.131136.1352

چکیده
  در این مقاله سعی داریم هنر و زیبایی شناسی مرلوپونتی را با تمرکز بر پدیدارشناسی وی که مبتنی بر ادراک حسی بدنی است تبیین نماییم و نشان دهیم که تحلیل های پدیدارشناسانه مرلوپونتی از بدن در نوشته های آغازین ...  بیشتر
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا
3. بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا

حسن عباسی حسین آبادی؛ ناصر محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/mph.2022.130236.1333

چکیده
  فیلسوفان بنابر مبانی فلسفی خود و مفهومی که از خدا داشتند راه‌های مختلفی برای سخن گفتن از خدا مطرح کردند برخی از آن راه‌ها ایجابی، سلبی، تفضیلی و گاهی نیز تلفیق سلب و ایجاب است. افلوطین که روش او به الهیات ...  بیشتر

ابر واژگان