هدف مابعدالطبیعه ترویج کاوش های فلسفی در مسائل جاری در متافیزیک و نیز موضوعاتی است که در فلسفه اسلامی مطرح شده است. زبان مجله فارسی است و تمامی مطالب ارسالی باید به این زبان باشد. با این حال، چکیده ها نیز به زبان انگلیسی ارائه می شوند. کلیه مراحل ارسال، داوری و اعلام به صورت آنلاین و از طریق سایت مجله انجام می شود. همه ارسال‌ها به صورت کورکورانه توسط حداقل دو کارشناس داوری می‌شوند.

مجله متافیزیک: اهداف و زمینه ها

مجله متافیزیک که توسط دانشگاه اصفهان منتشر می شود، حوزه های پژوهشی متافیزیک را پوشش می دهد. لذا مباحثی را که صرفاً مربوط به مابعدالطبیعه است مورد بحث و نقد قرار می دهد. در غیر این صورت (در مورد مسائلی مانند زیبایی شناسی، اخلاق و دین) مبانی و ریشه های متافیزیکی را مورد بحث قرار می دهد. به هر حال، این مجله به متافیزیک در معنای عام آن می پردازد، بنابراین از هر نوع مقاله اعم از مقاله در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب (از فلسفه یونان باستان تا تفکر مدرن) استقبال می کند.


تمامی مقالات ارسالی به داشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متافیزیک برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان است.

شماره جاری: دوره 16، شماره 37، فروردین 1403، صفحه 1-179 

ابر واژگان