هدف مابعدالطبیعه ترویج کاوش های فلسفی در مسائل جاری در متافیزیک و نیز موضوعاتی است که در فلسفه اسلامی مطرح شده است. زبان مجله فارسی است و تمامی مطالب ارسالی باید به این زبان باشد. با این حال، چکیده ها نیز به زبان انگلیسی ارائه می شوند. کلیه مراحل ارسال، داوری و اعلام به صورت آنلاین و از طریق سایت مجله انجام می شود. همه ارسال‌ها به صورت کورکورانه توسط حداقل دو کارشناس داوری می‌شوند.

مجله متافیزیک: اهداف و زمینه ها

مجله متافیزیک که توسط دانشگاه اصفهان منتشر می شود، حوزه های پژوهشی متافیزیک را پوشش می دهد. لذا مباحثی را که صرفاً مربوط به مابعدالطبیعه است مورد بحث و نقد قرار می دهد. در غیر این صورت (در مورد مسائلی مانند زیبایی شناسی، اخلاق و دین) مبانی و ریشه های متافیزیکی را مورد بحث قرار می دهد. به هر حال، این مجله به متافیزیک در معنای عام آن می پردازد، بنابراین از هر نوع مقاله اعم از مقاله در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب (از فلسفه یونان باستان تا تفکر مدرن) استقبال می کند.


 • نوع اعتبار                     علمی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                   دوفصلنامه
 • رتبه در ISC                   ضریب تاثیر  0.042 (Q4) هسته
 • رتبه در وزارت علوم         الف
 • نوع داوری                     دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری         30 روز
 • درصد پذیرش
 • زبان نشریه                   فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                    الکترونیکی
 • نوع دسترسی                 رایگان (تمام متن) OPEN ACCESS
 • دسته بندی موضوعی        دارد
 • هزینه بررسی و انتشار     دارد

تمامی مقالات ارسالی به داشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه متافیزیک برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان است.

تبیین انتقادی نهاد موزه با ابتنای بر نگرۀ هتروتوپیای میشل فوکو
تبیین انتقادی نهاد موزه با ابتنای بر نگرۀ هتروتوپیای میشل فوکو

ندا کیانی اجگردی؛ نادر شایگان فر

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22108/mph.2022.129358.1311

چکیده
  موزه در قالب یک نهاد فرهنگی و آموزشی، بیش از آنکه فضای انبار، چیدن و نمایاندن این و آن شیء باشد، همواره مبیّن نوعی رابطۀ عمیق و نسبت گفتمانی با قدرت بوده است. در این‌ بین، انعکاس برخی از مضامین قدرت در ...  بیشتر
تبیین سوژۀ سیاسی در اندیشۀ ژیل دلوز به‌منزلۀ سوژۀ ستیزه‌جو
تبیین سوژۀ سیاسی در اندیشۀ ژیل دلوز به‌منزلۀ سوژۀ ستیزه‌جو

داود معظمی گودرزی؛ احمدعلی حیدری

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22108/mph.2022.127360.1286

چکیده
  نیچه شرط تحقق فرااِنسان را مرگ انسان می‌داند و از آن با تعابیری نظیر ویرانگری کنشگرانۀ خود یا انسانی که می‌خواهد خود را نابود و ویران کند صحبت می‌کند. مرگ انسان به‌منزلۀ شرط آفرینش فرااِنسان مدنظر ...  بیشتر
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا
بررسی تطبیقی زبان دینی در افلوطین و اریوگنا

حسن عباسی حسین آبادی؛ ناصر محمدی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22108/mph.2022.130236.1333

چکیده
  فیلسوفان بنابر مبانی فلسفی خود و مفهومی که از خدا داشتند، راه‌های مختلفی برای سخن‌گفتن از خدا مطرح کردند. برخی از آن راه‌ها ایجابی، سلبی، تفضیلی و گاهی نیز تلفیق سلب و ایجاب است. افلوطین که روش او به ...  بیشتر
کانت و مسئلۀ «امکان/صدفه» در ساحت خرد نظری
کانت و مسئلۀ «امکان/صدفه» در ساحت خرد نظری

صالح توسلی؛ میثم سفیدخوش

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 53-70

https://doi.org/10.22108/mph.2022.127983.1281

چکیده
  برای نظام‌های متافیزیکی هر نوع امر تصادفی تهدیدی به شمار می‌آید که می‌تواند کلیت و ضرورت نظام را تهدید کند و ازهمین‌رو، فیلسوفان ناچارند دربارۀ آن موضع گیرند. این مواضع غالباً ذیل بررسی نسبتِ «امکان/صدفه» ...  بیشتر
پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی تن‌محور مرلوپونتی
پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی تن‌محور مرلوپونتی

ندا محجل؛ محمد اصغری

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 71-87

https://doi.org/10.22108/mph.2022.131136.1352

چکیده
  این مقاله سعی می‌کند هنر و زیبایی‌شناسی مرلوپونتی را با تمرکز بر پدیدارشناسی وی تبیین کند که مبتنی بر ادراک حسی بدنی است و نشان دهد که تحلیل‌های پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از بدن در نوشته‌های آغازین ...  بیشتر
تفسیر هایدگر از رأی کانت درباب «وجود» به‌عنوان «وضع»
تفسیر هایدگر از رأی کانت درباب «وجود» به‌عنوان «وضع»

محمد غریب زاده؛ محمدجواد صافیان

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22108/mph.2022.130446.1337

چکیده
  در این مقاله، سیر پدیدارشناختیِ هایدگر دربارۀ رأی کانت درباب «وجود» مورد مداقه قرار می‌گیرد. هایدگر معتقد است Realität و Dasein در کانت، ریشه در تمایز مشهور ماهیت و وجود (reality and existence) در سنّت فلسفی دارد؛ ...  بیشتر
مکمّلیت بور و رهیافت‌های فلسفی در شکل‌گیری آن
مکمّلیت بور و رهیافت‌های فلسفی در شکل‌گیری آن

سید هدایت سجادی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22108/mph.2022.132396.1381

چکیده
  مکمّلیت یکی از اجزای اساسی تعبیر موسوم به کپنهاگی مکانیک کوانتومی است که نیلز بور برای نخستین بار در کنفرانس کومو و سپس در کنفرانس پنجم سولوی در 1927 ارائه داد و متن آن نیز در مقاله‌ای با عنوان اصل موضوع ...  بیشتر
بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد
بررسی انتقادی تقسیم عوالم و موجودات به جسمانی و مجرد

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 125-139

https://doi.org/10.22108/mph.2022.132515.1388

چکیده
  تقسیم عوالم هستی و موجودات به مجرد و مادی از تقسیمات موردقبول فلاسفۀ اسلامی است؛ درحالی‌که اشکال‌های فلسفی مهمی بر آن وارد است؛ به‌گونه‌ای‌ که این اشکالات به ابداع نظریه‌ای نوین منجر می‌شود. این ...  بیشتر
بررسی دلالت فرمول‌های امر مطلق و نسبت میان آنها در اندیشۀ اخلاقی کانت
بررسی دلالت فرمول‌های امر مطلق و نسبت میان آنها در اندیشۀ اخلاقی کانت

آرش باقری محمدابادی؛ مصطفی زالی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 125-141

https://doi.org/10.22108/mph.2022.132940.1399

چکیده
  امر مطلق بیان هنجاری فلسفۀ اخلاق کانت و مساوی اصل عالی اخلاق برای موجودات غیرمقدس است. کانت در کتاب بنیادگذاری برای مابعدالطبیعۀ اخلاق، چند فرمول را به‌عنوان فرمول‌های امر مطلق معرفی می‌کند. مفسران ...  بیشتر
کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت
کارکرد ترتیب مؤلفه‌ها‌ی تحلیل حکم ذوقی در زیباشناسی کانت

ارسلان آقاخانی؛ محمدرضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 14، شماره 33 ، فروردین 1401، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133662.1418

چکیده
  کانت در بخش «تحلیل قوۀ حکم زیباشناختی»، در نقد قوۀ حکم، به تحلیل عملکردهای منطقی حکم ذوقی می‌پردازد. در میان مؤلفه‌های چهارگانۀ حکم، مؤلفۀ کمّیت به اعتبار کلی آن نظر دارد. به‌طورکلی، کانت در بحث ...  بیشتر
انسان‌شناسی در اندیشه کانت
انسان‌شناسی در اندیشه کانت

مرتضی روحانی راوری؛ سید حمید طالب زاده

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1390، ، صفحه 73-88

چکیده
  انسان‌شناسی وجه جامع اندیشه کانت است و می‌توان آن را حاصل اندیشه انتقادی و جزء وجوه عملی اندیشه وی به حساب آورد. کانت در انسان‌شناسی سعی در تبیین طبیعت انسان از نگاهی پراگماتیک – نه ذات گرایانه-دارد. ...  بیشتر
خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه
خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه

حسن فتح زاده؛ رضا سهرابی

دوره 8، شماره 22 ، مهر 1395، ، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22108/mph.2016.21460

چکیده
  نیچه، وجوهی دوگانه برای خاستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف، وی به‌نوعی وفاداری خویش را به نمایان‌ترین رویۀ اندیشۀ غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ...  بیشتر
تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره‌ای
تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره‌ای

عبدالزراق حسامی فر

دوره 5، شماره 15 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-76

چکیده
  اوایل قرن بیستم در زمانی که دیگر گرایش‌های فلسفی رو به رشد بودند، دو جریان فلسفی مهم پدید آمد و به سرعت بر فضای فکری حاکم شد: فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای. برجستگی این دو سنت سبب شده است که فلسفه معاصر ...  بیشتر
مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی «انسان حیوان ناطق است» در اندیشۀ هایدگر
مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی «انسان حیوان ناطق است» در اندیشۀ هایدگر

سید مسعود زمانی

دوره 12، شماره 29 ، فروردین 1399، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22108/mph.2020.123331.1223

چکیده
  تعریض هایدگر به تعریف ارسطویی «انسان حیوان ناطق است» (ζώον λόγον έχον/زُوون لِگون اِشون) فصلی مفصل و همواره گشوده در اندیشۀ اوست. به‌خصوص ترجمه، و به‌زعمِ او تفسیر لاتینی ...  بیشتر
ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانه آن
ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانه آن

رضا صادقی

دوره 11، شماره 27 ، فروردین 1398، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22108/mph.2017.92816

چکیده
  پارادایم مفهوم محوری فلسفه علم تامس کوهن است که در چارچوبی کل‌گرایانه تعریف شده است. کوهن با تمسک به این مفهوم پرسشهای تحلیلی تجربه‌گرایان پیش از خود را منحل کرد و با طرح پرسشهایی تاریخی و جامعه‌شناختی، ...  بیشتر
سازگاری اصلهای اخلاقی با موقعیت‌وابستگی
سازگاری اصلهای اخلاقی با موقعیت‌وابستگی

سیدعلی اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133443.1412

چکیده
  من در این مقاله، اولاً، یک مبنای متافیزیکی جزئی‌گرایانه را بیان می‌کنم و بر وجاهت آن تأکید می‌کنم: مناسبت اخلاقی توصیفهای عمل، بر اساس موقعیتْ قابل‌تغییر است؛ امتیاز مثبت و امتیاز منفی توصیفهای عمل، ...  بیشتر
آنِ نامتناهی: روایتی متفاوت از متافیزیک ارسطویی بر اساس مؤلفه‌های عاطفی برسازنده آن
آنِ نامتناهی: روایتی متفاوت از متافیزیک ارسطویی بر اساس مؤلفه‌های عاطفی برسازنده آن

سیده زهرا مبلّغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133923.1423

چکیده
  . این مقاله با پرسش از معنای عبارتی مبهم در متافیزیک ارسطو درباره نسبت میان اسطوره و متافیزیک به پرسش مهمتری درباره نسبت میان عواطف و متافیزیک منتقل میشود. جریان فلسفی احیای عواطف در چند دهه اخیر، گرچه ...  بیشتر
مواجهه انتقادی شناخت گرایان با نظریه ناشناخت گرایی هیر با تأکید بر مفاهیم قوی اخلاقی
مواجهه انتقادی شناخت گرایان با نظریه ناشناخت گرایی هیر با تأکید بر مفاهیم قوی اخلاقی

حسن رهبر؛ حمید اسکندری؛ کاظم موسی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133813.1422

چکیده
  پرسش از امکان ارزش صدق و کذب در باب گزاره های اخلاقی، مبتنی بر نوع پاسخ به آن، بحث شناخت گرایی و ناشناخت گرایی را درفلسفه اخلاق بنا می نهد. ریچارد مروین هیر به عنوان یکی از طرفداران ناشناخت گرایی، با طرح ...  بیشتر
آیا ملاصدرا از بعد چهارم عدول کرده است؟
آیا ملاصدرا از بعد چهارم عدول کرده است؟

مهدی اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

https://doi.org/10.22108/mph.2022.133241.1408

چکیده
  بعد چهارم رایج – یعنی این‌که هر کدام از زمان‌ها و امور زمانی گذشته و آینده ثابت در جای خود قراردارند – امروزه در جهان اسلام توسط بسیاری معمولاً به ملاصدرا نسبت داده می‌شود و در آثار او ریشه‌یابی ...  بیشتر
مفهوم و نقش زمان در فلسفه ارنست بلوخ
مفهوم و نقش زمان در فلسفه ارنست بلوخ

سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

https://doi.org/10.22108/mph.2022.131715.1366

چکیده
  مقوله‌ی زمان یکی از بنیاد‌ی‌ترین مفاهیم فلسفی برای هر نظام اندیشگانی است و نحوه‌ی شرح و تبیین آن، یکی از شاکله‌ها‌ی آن نظام را صورتبندی می‌کند. فلسفه‌ی بلوخ شکلی خاص و بدیع از متافیزیک است که مصالح ...  بیشتر

ابر واژگان